Infrastruktura IT

Infrastruktura IT

Sprzęt PC, serwery, macierze, bezpieczeństwo sieci, wirtualizacja.